Menu

Målsætning & vision

Bestyrelsen i Borup Fodbold ønsker at klubben som helhed arbejder med frem mod 2020. For at sikre klare retningslinjer for alle klubbens aktiviteter, har bestyrelsen bearbejdet klubbens vision og vedtaget en række målsætninger, som skal sikre at Borup Fodbold fortsat udvikler tilbuddene til klubbens mange medlemmer.

Vision, målsætninger og konkrete tiltag blev præsenteret den 10. februar 2015 på et ekstraordinært trænermøde.
Spørgsmål omkring klubbens visioner kan rettes til den enhver tid siddende bestyrelse.

Du kan se den fulde præsentation herunder:

 

Luk